Allmänna villkor för Vinomondo AB:s webbplats

Dessa allmänna villkor gäller vid användning av Vinomondos webbplats.

1.1          Vinomondos ”reason for being”

Vi på Vinomodo vill skapa en fantastisk webbplats genom vilken vi kommunicerar verkligt kvalitativ information och spännande listor om dryck.

1.2          Vinomondos tjänst

Vinomondo är ett eget företag som inte är knutet till Systembolaget (”SB”) eller någon specifik dryckesimportör/leverantör. På Vinomondo.se presenteras du för produkter som finns tillgängliga på SB i SBs Standard eller Beställningssortiment. Sidan är uppbyggd på ett sådant sätt du enkelt ska kunna hitta liknade produkter som den dryck som du är intresserad av. Dessutom är det möjligt att via webbplatsen på ett enkelt sätt kunna beställa varor via SB.

1.3          Vinomondos hantering av personuppgifter och cookies

De personuppgifter som du lämnar till Vinomondo kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning exempelvis EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Du kan läsa mer om Vinomondos hantering av personuppgifter i bolagets personuppgiftspolicy. Där förklaras vilka personuppgifter Vinomondo samlar in, varför de samlas in, hur de används, vilka rättigheter du har och hur vi skyddar din integritet. Där framgår även hur vi hanterar cookies.

1.4          Nyttjande av informationen på webbplatsen

Materialet (program, design, texter och bilder) på Vinomondos webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Webbplatsen är uppbyggd på ett sådant sätt att du ska kunna dela informationen från sidan till vänner och bekanta genom exempelvis sociala mediekanaler som Facebook och liknande. Material som kopieras och distribueras vidare ska innehålla en tydlig källanvisning till Vinomondo.se. Informativt material som finns på webbplatsen får nyttjas i konkurrerande syfte.

1.5          Länkning till Vinomondo.se

Vinomondo gillar länkar! Vi ser gärna att det länkas till Vinomondos webbplats så länge det inte stör Vinomondo.se´s verksamhetssyfte och har ett strikt icke-kommersiellt syfte.
Andra företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Vinomondo.se´s varumärke eller webbplats utan godkännande, detta gäller även djuplänkning till och från denna webbplats om inte annat avtalats. I de tjänster vi erbjuder där det går att publicera egen information (exempelvis recensionsfält etc.) får man inte uppge externa länkar i konkurrerande syfte, t.ex. att använda våra publika platser för att värva medlemmar till annan webbplats.

1.6          Kontakt, research eller marknadsföring

Företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Vinomondo.se´s webbplats i syfte att marknadsföra tjänster och produkter till andra besökare, kunder eller medlemmar på webbplatsen. Undersökningar, research, informationsinsamling eller journalister som söker personer betraktas som marknadsföring och är inte heller tillåtet. Detta inkluderar alla tjänster som Vinomondo.se erbjuder.

1.7          Garantier

Vinomondo.se lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

1.8          Ansvarsbegränsning

Varken Vinomondo.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

1.9          Beställning via Vinomondo.se

Observera att Vinomondo.se inte är en samarbetspartner med SB. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast produkter från det öppna API som SB tillhandahåller.

Tillvägagångssätt för beställning:

  1. Vid beställning läggs vara i Vinomondos varukorg.
  2. Från varukorgen skickas du som besökare vidare till SB.
  3. För att kunna beställa varor från SB, krävs ett medlemskap i deras sida. Vid första beställningstillfället krävs att du registrerar dig på SBs sida.
  4. När du påbörjar ordern på SBs sida sköts all hantering av SB.
  5. Inom 5-8 dagar finns din beställning tillgänglig i butiken och personalen där kontaktar dig.
  6. Om produkten tagit slut eller om ny leverans väntas inom kort från leverantören, kan det komma att ta lite längre tid. Vald butik kommer mest troligt inte att kommunicera detta med dig utan du som beställare måste följa upp din egen beställning. Vid frågor eller ändringar, vänligen kontakta den butik dit du lagt din beställning! Vinomondo har inte möjlighet att svara på några förfrågningar kring detta.

1.10       Ändringar av villkor

Vinomondo.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Uppdaterade villkor är giltiga från och med de ligger publicerade på webbplatsen.

VÄLKOMMEN TILL VINOMONDO

Vinomondo är en webbplats om vin och alkoholhaltiga drycker. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.