Allmänna villkor för Vinomondo AB:s webbplats

För att du ska få rätten att nyttja Vinomondos webbplats och informativa innehåll, har vi tagit fram ett antal villkor. För att du ska få använda sidan godkänner du således dessa villkor.

Vinomondos ”reason for being”
Vi på Vinomodo vill skapa en fantastisk webbplats genom vilken vi kommunicerar verkligt kvalitativ information och spännande listor om dryck.

Vinomondos tjänst
Vinomondo är ett eget företag som inte är knutet till Systembolaget eller någon specifik dryckesimportör/leverantör. På Vinomondo.se presenteras du för produkter som finns tillgängliga på Systembolaget (SB) i SBs Standard eller Beställningssortiment. Sidan är uppbyggd på ett sådant sätt du enkelt ska kunna hitta liknade produkter som den dryck som du är intresserad av. Dessutom är det möjligt att via webbplatsen på ett enkelt sätt kunna beställa varor via SB.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)
De uppgifter om dig du lämnar kommer behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) och syftet är endast att behandla din beställning. Personuppgiftsansvarig är Vinomondo Aktiebolag, org. nr. 556993-2865. Du förbehåller dig rätten få ut information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Dessutom kan du uppdatera denna information för att vi på ett enkelt sätt ska kunna säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig. Begäran om förändrig av befintlig data kan göras digitalt genom formulär på Vinomondo.se och förfrågan om vilken information som vi sparar om dig skickas in som en undertecknad begäran till Vinomondo, C/o Adtraction, Humlegårdsgatan 14, 2tr, 114 46 Stockholm.

Personuppgifterna som du registrerar på Vinomondo.se kommer att hanteras av Vinomondo.se. Det främsta syftet med att hantera personuppgifterna är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem vilket innebär att vi kontinuerligt kommunicerar relevant information till dig via e-post alt mobilapplikationer.
När du godkänner våra allmänna villkor, samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning.

Cookies
En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Vinomondo nyttjar informationen i cookien för att spara information om vilka produkter och listningar som besökts för att på så sätt kunna förbättra din användarupplevelse. Dessutom nyttjas informationen för att säkerställa att du som besökare inte blir exponerad för alltför mycket reklamfinasierat innehåll.

Nyttjande av informationen på webbplatsen.
Materialet (program, design, texter och bilder) på Vinomondos webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Webbplatsen är uppbyggd på ett sådant sätt att du ska kunna dela informationen från sidan till vänner och bekanta genom exempelvis sociala mediekanaler som Facebook och liknande. Material som kopieras och distribueras vidareska innhålla en tydlig källanvisning till Vinomondo.se. Informativt material som finns på webbplatsen får nyttjas i konkurrerande syfte.

Länkning till Vinomondo.se
Vinomondo gillar länkar! Vi ser gärna att det länkas till Vinomondos webbplats så länge det inte stör Vinomondo.se´s verksamhetssyfte och har ett strikt icke-kommersiellt syfte. Andra företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Vinomondo.se´s varumärke eller webbplats utan godkännande, detta gäller även djuplänkning till och från denna webbplats om inte annat avtalats. I de tjänster vi erbjuder där det går att publicera egen information (exempelvis recensionsfält etc) får man inte uppge externa länkar i konkurerande syfte, t.ex. att använda våra publika platser för att värva medlemmar till annan webbplats.

Kontakt, research eller marknadsföring
Företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Vinomondo.se´s webbplats för att få kontakt i syfte att marknadsföra tjänster och produkter till andra besökare, kunder eller medlemmar på webbplatsen. Undersökningar, research, informationsinsamling eller journalister som söker personer betraktas som marknadsföring och är inte heller tillåtet. Detta inkluderar alla tjänster som Vinomondo.se erbjuder.

Garantier
Vinomondo.se lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning
Varken Vinomondo.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

Beställning via Vinomondo.se
Observera att Vinomondo.se inte är en samarbetspartner med SB. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast produkter från det öppna API som Systembolaget tillhandahåller.

Tillvägagångssätt för beställning:
1. Vid beställning läggs vara i Vinomondos varukorg.
2. Från varukorgen skickas du som besökare vidare till SB.
3. För att kunna beställa varor från SB, krävs ett medlemskap i deras sida. Vid första beställningstillfället krävs att du registrerar dig på SBs sida.
4. När du påbörjar ordern på SBs sida sköts all hantering av SB.
5. Inom 5-8 dagar finns din beställning tillgänglig i butiken och personalen där kontaktar dig. 6. Om produkten tagit slut eller om ny leverans väntas inom kort från leverantören, kan det komma att ta lite längre tid. Vald butik kommer mest troligt inte att kommunicera detta med dig utan du som beställare måste följa upp din egen beställning. Vid frågor eller ändringar, vänligen kontakta den butik dit du lagt din beställning! Vinomondo har inte möjlighet att svara på några förfrågningar kring detta.

Insamling av information
Den information som du uppger vid registrering eller beställning hos Vinomondo.se är de uppgifter som Vinomondo kan komma använda vid kommuniktion till dig. Du godkänner Vinomondo får kontakta dig med tips, information och annonser via e-post och SMS från Vinomondo.se.

Du kan enkelt avbryta din prenumeration.

Vinomondo.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren på denna sida. Uppdaterade villkor är giltiga från och med de ligger publicerade på webbplatsen.

VÄLKOMMEN TILL VINOMONDO

Vinomondo är en webbplats om vin och alkoholhaltiga drycker. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.