Forskare: Öl & vin bra mot diabetes

Ett glas öl eller vin om dagen kan minska risken för typ2-diabetes , enligt ny forskning. Men att alkohol kan vara nyttigt är ett känsligt ämne – och nu möts studien av kritik från läkare.

En stor starköl eller ett glas vin om dagen kan minska risken för typ2-diabetes, enligt nya forskningsrön som presenterades vid årsmötet för European Association for the Study of Diabetes i Barcelona förra veckan. Forskarna har gjort en metaanalys av tio olika studier som går till botten med diabetes och alkohol. Dessutom har de gjort en ny studie med 575 deltagare.

Forskarnas slutsats är att måttligt drickande förbättrar blodsockernivåerna och därmed kan hålla typ2-diabetes i schack, rapporterar Daily Mail.

Att dricka alkohol visade sig förbättra glukosmetabolismen, vilket minskade insulinnivåerna. Måttligt drickande ska därmed motverka insulinresistens och viktökning. Dessutom minskade halterna av blodfetter, främst triglycerider.

– Större studier behövs för att ytterligare utvärdera effekterna av alkoholkonsumtion på blodsockerhanteringen, särskilt hos patienter med typ 2-diabetes, säger de kinesiska forskarna.

Studien möts nu också av kritik från andra läkare och forskare. De vill poängtera att alkohol inte alls är nyttigt och att man ska dricka så lite som möjligt.

– De mest robusta uppgifterna någonstans, publicerade 2018, tyder på att ju lägre mängder alkohol som konsumeras, desto lägre är riskerna för flera hjärt- och strokerelaterade resultat. Följaktligen borde inte mer alkohol vara det ständiga budskapet och detta inkluderar även personer med diabetes, säger Naveed Sattar, professor i metabolisk medicin vid University of Glasgow.

Flera andra brittiska forskare varnar också för att dra för stora växlar på studien och uppmanar till drickande med måtta.