Ny forskning: vin är gymnastik för hjärnan

Nästa gång du behöver lite hjärn-gympa, strunta i Sudoku och ta ett glas vin i stället!

Att njuta ett glas vin får hjärnan att arbeta flitigare än någon annan mänsklig aktivitet – som att lyssna till musik eller lösa matte-problem. Allt enligt Gordon Shepher, hjärnforskare vid Yale School of Medicine i USA.

I sin book Neuroenology: How The Brain Creates The Taste of Wine menar Shepherd att vin engagerar hela vår hjärna på grund av att vin-molekyler egentligen inte har någon smak. Det är våra hjärnor som skapar förnimmelsen som vi upplever som smak, vilket liknar processen genom vilken våra hjärnor uppfattar färger.

Vin-molekylerna stimulerar tusentals smak- och luktreceptorer i munnen, vilket i sin tur skapar reaktioner i hjärnan. Detta aktiverar områden i hjärnan såsom minne, mönsterigenkänning och njutning vilka tillsammans talar om för oss hur vi upplever vinets “smak”.

“Smaken sitter inte i vinet, den skapas i hjärnan hos den som dricker vinet” skriver Shepherd. Faktorer såsom ålder, kön och genetiska skillnader i vår saliv påverkar hur vi upplever vinet.

Små klunkar är nyckeln till en god hjärngympa. Allt för stora klunkar mättar nämligen systemet och begränsar upplevelsen, menar Shepherd.

Så drink långsamt och ofta – enligt doktorn.